Gói tiêm chủng

goi-tiem-chung-yeu-thuong-0-6-thang-tuoi

Gói Tiêm Chủng Yêu Thương (0 - 6 tháng tuổi)

  • Bao gồm: Phòng Lao - 1 Mũi (Việt Nam); Phòng Rota Virus - 2 Mũi (Mỹ); Phòng phế cầu - 3 Mũi (Bỉ) và Phòng Bạch Hầu, Ho Gà, Uốn Ván, Bại Liệt, VGB, Hib - 3 Mũi (Bỉ)
  3419
goi-tiem-chung-cham-soc-0-6-thang-tuoi

Gói Tiêm Chủng Chăm Sóc (0 - 6 tháng tuổi)

  • Bao gồm: Phòng Lao - 1 Mũi (Việt Nam); Phòng Rota Virus - 2 Mũi (Bỉ); Phòng phế cầu - 3 Mũi (Bỉ) và Phòng Bạch Hầu, Ho Gà, Uốn Ván, Bại Liệt, VGB, Hib - 3 Mũi (Pháp)
  2301
goi-tiem-chung-se-chia-0-6-thang-tuoi

Gói Tiêm Chủng Sẻ Chia (0 - 6 tháng tuổi)

  • Bao gồm: Phòng Lao - 1 Mũi (Việt Nam); Phòng Rota Virus - 2 Mũi (Việt Nam); Phòng phế cầu - 3 Mũi (Bỉ) và Phòng Bạch Hầu, Ho Gà, Uốn Ván, Bại Liệt, VGB, Hib - 3 Mũi (Bỉ)
  2214
Đăng ký nhận thông báo mới nhất từ AMV Dịch vụ Y tế
hoatdong
hoatdong
hoatdong
hoatdong
hoatdong
hoatdong
hoatdong
hoatdong