Lịch tiêm chủng

Chú thích viết tắt các loại Vắc xin
BCG
Vắc xin phòng bệnh Lao
VGB
Vắc xin phòng bệnh viêm gan B
ROTA
Vắc xin phòng bệnh tiêu chảy do Rotavirus
5in1
Vắc xin phòng bệnh Bạch hầu, Ho gà, Uốn ván, Bại liệt, Viêm gan B
DPT
Vắc xin phòng bệnh Bạch hầu - Ho gà - Uốn ván
a5in1
Vắc xin phòng bệnh Bạch hầu, Ho gà(vô bào), Uốn ván, Bại liệt, Hib
6in1
Vắc xin phòng bệnh Bạch hầu, Ho gà, Uốn ván, Bại liệt, Viêm gan B, Hib
OPV/IPV
Vắc xin phòng bệnh Bại Liệt (uống, tiêm)
HIB
Viêm phổi và Viêm màng não mủ do Hib
FLU
Vắc xin phòng bệnh cúm
MMR
Vắc xin phòng bệnh Sởi - Quai bị - Rubella
M/MR
Vắc xin phòng bệnh Sởi và Sởi/Rubella
VAR
Vắc xin phòng bệnh Thủy Đậu
JEV1
Vắc xin phòng viêm não Nhật Bản B thế hệ mới
JEV 2
Vắc xin phòng viêm não Nhật Bản B cấy trên não chột ổ
HAV
Vắc xin phòng bệnh viêm gan A và viêm gan B
RAB
Vắc xin phòng bệnh Dại
MenAC
Vắc xin phòng bệnh não mô cầu 4 týp A,C,Y,W135
MenBC
Vắc xin phòng bệnh não mô cầu týp B và týp C
PCV
Vắc xin phòng bệnh viêm phổi do phế cầu khuẩn
Td/Tdap/
DTaP-I
Vắc xin phòng bệnh Bạch Hầu, Ho gà, Uốn ván, Bại liệt
AT
Vắc xin phòng uốn ván
TYP
Vắc xin phòng thương hàn
CHO
Vắc xin phòng bệnh tả
HPV
Vắc xin phòng bệnh ung thư cổ tử cung
VGA
Vắc xin phòng bệnh viêm gan A

 
Lịch tiêm chủng Vắc xin trong TCMR
 
Lịch tiêm chủng Vắc xin dịch vụ
 
Khoảng thời gian có thể tiêm
  Từ 0 tháng đến 18 tháng
Loại Vaccines
Giờ
Tháng tuổi(Th)
24h
1th
2th
3th
4th
6th
8th
9th
12th
18th
BCG
1
 
 
 
 
 
 
 
 
VGB
1
 
2
3
4
 
 
 
 
 
VGB
1
2
 
 
 
3
 
 
 
4
ROTA
 
 
1
2
3
 
 
 
 
 
5in1
 
 
1
2
3
 
 
 
 
4
DPT
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DPT4
a5in1
 
 
1
2
3
 
 
 
 
4
6in1
 
 
1
2
3
 
 
 
 
4
OP/IPV
 
 
OP1
OP2
OP3
IPV
 
 
 
 
HIB
 
 
1
2
3
 
 
 
 
4
FLU
 
 
 
 
 
1
 
2
 
 
MMR
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
M/MR
 
 
 
 
 
M có dịch
M1
 
MR
VAR
 
 
 
 
 
 
 
1
2
 
JEV1
 
 
 
 
 
 
 
JECV 1
1 và 2 cách 4 tuần
JEV2
 
 
 
 
 
 
 
 
1+2
 
HAV
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
RAB
Tiêm khi bị vật cắn, cào, liếm
 
 
 
 
MenAC
 
 
 
 
 
 
 
1
2
 
MenBC
 
 
 
 
 
1
2
 
 
 
PCV
 
 
1
2
3
 
 
 
4
 

  Từ 19 tháng đến 6 tuổi
Loại Vaccines
Tháng
Độ tuổi(T)
19-23th
2T
3T
4T
5T
6T
VGB
 
 
 
 
 
 
Td/Tdap/
DTap-I
 
 
 
Tdap/DTaP
 
5in1
 
 
 
 
 
 
a5in1
 
 
 
 
 
 
6in1
 
 
 
 
 
 
HIB
 
 
 
 
 
 
FLU
Tiêm hàng năm, đặc biệt nhóm nguy cơ cao
VAR
 
 
 
 
 
 
MMR
 
 
 
2
 
MR
 
 
 
 
 
 
JEV1
JECV 2
1 và 2 cách 4 tuần
JEV2
 
3
 
 
tiêm nhắc
HAV
 
 
 
 
 
 
MenAC
1+2
>2T :1
 
 
 
 
RAB
Tiêm khi bị vật cắn, cào, liếm
PCV
 
 
AT
 
 
 
Khi có vết thương
TYP
 
Bắt đầu từ 2 tuổi, nhắc lại 3 năm 1 lần
OP/IPV
 
 
 
 
 
 
CHO
 
1+2 cách nhau 14 ngày

  Từ 7 tuổi đến 18 tuổi
Loại Vaccines
Độ tuổi(T)
7T
8T
9-10T
11-12T
13-15T
16T
17-18T
VGB
 
Td/Tdap/
DTap-I
Td
 
HIB
 
 
 
FLU
Tiêm hàng năm, đặc biệt nhóm nguy cơ cao
VAR
 
 
 
MMR
 
MR
 
JEV1
1 và 2 cách 4 tuần
JEV2
Tiêm nhắc lại sau mỗi 3 năm
HAV
 
MenAC
 
RAB
Tiêm khi bị vật cắn, cào, liếm
HPV
 
3 mũi từ 9 hoặc 10 tuổi trở lên
AT
 
Phụ nữ có thai lứa tuổi SĐ
CHO
 
TYP
Bắt đầu từ 2 tuổi, nhắc lại 3 năm 1 lần

  Từ 19 tuổi trở lên
Loại Vaccines
Độ tuổi(T)
19-26T
27-49T
50-64T
Trên 65T
VGB
Tiêm phòng với người có nguy cơ cao
Td/Tdap/
DTap-I
 
FLU
Tiêm hàng năm, đặc biệt nhóm nguy cơ cao
MMR
1 - 2 liều bổ sung
VAR
 
JEV1
1 và 2 cách 4 tuần
VGA
 
HPV
Tiêm phòng 3 mũi
 
AT
Tiêm cho phụ nữ tuổi sinh đẻ
RAB
Tiêm theo chỉ định của bác sĩ
PCV
Tiêm phòng tối đa đến 5 tuổi

  ĐIỀU KIỆN ĐẶC BIỆT
VGB Theo lịch tiêm cơ bản, hoặc tiêm 1 liều nhắc lại theo chỉ định
MMR Theo lịch tiêm cơ bản hoặc liều nhắc lại theo quy định
TD/Tdap Theo lịch tiêm cơ bản hoặc liều nhắc lại theo quy định
Thủy Đậu Theo lịch tiêm cơ bản hoặc liều nhắc lại theo quy định
HPV Theo lịch tiêm cơ bản, lưu ý từ 10-25 tuổi (vắc xin Cervarix) hoặc từ 9-26 tuổi (vắc xin Gardasil)
Flu Nên tiêm nhắc vắc xin cúm mùa hàng năm vào trước mùa dịch
MEN Theo lịch tiêm cơ bản hay một liều tiêm nhắc lại tuổi 11-12 tuổi, nếu có nguy cơ cao, nhiễm vi khuẩn não mô cầu

TD/Tdap Theo lịch tiêm cơ bản hoặc liều nhắc lại theo quy định
VGB Theo lịch tiêm cơ bản, hoặc tiêm 1 liều nhắc lại theo chỉ định
Flu Nên tiêm nhắc lại 1 liều theo quy định vào bất kỳ lúc nào của thai kỳ

VGB Theo lịch tiêm cơ bản, hoặc tiêm 1 liều nhắc lại theo chỉ định
Flu Nên tiêm nhắc vắc xin cúm mùa hàng năm vào trước mùa dịch
MMR Theo lịch tiêm cơ bản hoặc liều nhắc lại theo quy định
TD/Tdap Theo lịch tiêm cơ bản hoặc liều nhắc lại theo quy định
MEN Theo lịch tiêm cơ bản hay một liều tiêm nhắc lại tuổi 11-12 tuổi, nếu có nguy cơ cao, nhiễm vi khuẩn não mô cầu

Flu Nên tiêm nhắc vắc xin cúm mùa hàng năm vào trước mùa dịch
TD/Tdap Theo lịch tiêm cơ bản hoặc liều nhắc lại theo quy định
MEN Theo lịch tiêm cơ bản hay một liều tiêm nhắc lại tuổi 11-12 tuổi, nếu có nguy cơ cao, nhiễm vi khuẩn não mô cầu
VGB Theo lịch tiêm cơ bản, hoặc tiêm 1 liều nhắc lại theo chỉ định

Các vaccine trong độ tuổi --> Đến cơ quan kiểm dịch y tế quốc tế để được tư vấn và tiêm vắc xin thích hợp
Đăng ký nhận thông báo mới nhất từ AMV Dịch vụ Y tế
hoatdong
hoatdong
hoatdong
hoatdong
hoatdong
hoatdong
hoatdong
hoatdong